Polski Klub Historyczny w Glasgow oraz IPN "Archiwum Pełne Pamięci", listopad 2017

W ostatnią niedziele, 19 listopada Polski Klub Historyczny w Glasgow przygotował dwie prezentacje IPN:

„Archiwum Pełne Pamięci”
Projekt jest zainspirowany niezwykłą darowizną, dokumentów i artefaktów po cichociemnym Tadeuszu Starzyńskim. Archiwum IPN w Warszawie postanowiło zainicjować akcje ratowania pamiątek po naszych żołnierzach.
Po prezentacji, pracownicy Archiwum IPN będą prosić o udostępnianie pamiątek do digitalizacji i zachęcali do przekazywania ich do Archiwum, gdzie będą przechowywane w odpowiednich warunkach i udostępniane do badań.

„Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej”
W czasie wojny w prawie każdej polskiej rodzinie, ktoś był aresztowany, deportowany czy też zmuszany do niewolniczej pracy. Warto sprawdzić czy zachowały się jakieś dokumenty z tego okresu. Dzięki Centrum uprościły się zasady udzielania informacji i udostępniania dokumentów. IPN dysponuje również elektroniczną bazą danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej, oraz innymi polskimi i zagranicznymi archiwami.”

Spotkanie odbyło się w Hillhead Library, w Glasgow. Wielką niespodzianką był prezent w postaci książki „Polish war graves in Scotland. A testament to the past” a jeszcze większą poznanie jej autora, pana Roberta M. Ostrycharza.

   

 

Opublikowany w 2017